GDPR - Dataskyddsförordningen

Behandlar du personuppgifter på ett korrekt sätt?

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer långtgående krav på hur du får och ska behandla personuppgifter. 
 

Vi kan hjälpa dig att efterleva de krav som ställs. Recollecta har bland annat utvecklat Sveriges största samling av nedladdningsbara GDPR-mallar för företag och har därför stor erfarenhet av att hjälpa mindre och mellanstora företag med GDPR. Du finner dessa mallar hos DokuMera.

Om du behöver lära dig hur du rent praktiskt kan arbeta med GDPR kan vi hjälpa dig med detta genom våra e-kurs Praktiskt GDPR-arbete för företag.

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

  • Personuppgiftsbiträdesavtal

  • Personuppgiftspolicy

  • Meddelanden till registrerade

  • Dataskyddsombud

  • Förteckning över behandlingar

  • Lagringstider

  • Datadelningsavtal

  • Upprättande av samtycke

  • Rekrytering och GDPR

  • Information till anställda