Fullmakt

Dags att skriva en fullmakt?

Vi kan alla av olika skäl vara förhindrade att ingå avtal eller vidta annan åtgärd. I sådana fall kan det vara klokt att upprätta en fullmakt åt en eller flera andra personer. Det kan vara fråga om fullmakter för att köpa eller sälja en fastighet, ingå ett hyresavtal eller något helt annat.
 

En särskild typ av fullmakt är den så kallade framtidsfullmakten. Med hjälp av den kan du hjälpa någon närstående med dennes personliga angelägenheter. På så vis kan är det möjligt att undvika många praktiskt vanliga vardagsproblem och svårigheter.
 

Vill du upprätta en fullmakt men är osäker på hur man gör och vad den ska innehålla? Ta kontakt med oss så upprättar vi fullmakten du behöver.

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

  • Upprättande av fullmakt

  • Återkallande av fullmakt

  • Framtidsfullmakter

  • Generalfullmakter

  • Rättegångsfullmakter

  • Råd om fullmakter