Fordringsrätt

Fordringsrätt - säkerställ din rätt till betalning 

Har du inte fått betalt för ditt arbete? Ska du låna ut pengar och behöver säkerställa din rätt till betalning? Behöver du hjälp med att upprätta ett skuldebrev men är osäker på vad som krävs?

Recollectas jurist Erik Rosqvist har skrivit läroboken Skuldebrevsrätten: En introduktion (Norstedts Juridik) och har stor erfarenhet av att upprätta skuldebrev och att säkerställa rätten till betalning.

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

  • Skuldebrev

  • Pantavtal

  • Ansökan om betalningsföreläggande

  • Ansökan om verkställighet

  • Säkerhetsrätter