Bolagsrätt

Bolagsrätt - skydda din verksamhet

Du som driver ett aktiebolag måste följa reglerna i aktiebolagslagen. Dessa kan ibland vara komplicerade, och vi kan hjälpa dig att upprätta de dokument som krävs.

 

Vi kan också ge råd om vad du behöver tänka på för att skydda ditt företag, vilket är särskilt viktigt om du bedriver din verksamhet till sammans med någon eller några andra. Vi kan upprätta aktieägaravtalen eller kompanjonavtalen du behöver för detta ändamål.

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

  • Aktieägaravtal

  • Kompanjonavtal 

  • Utforma kallelse och dagordning till bolagsstämma

  • Utforma protokoll

  • Registrering av bolag

  • Skydd av varumärken, firmanamn m.m.