Avtalsrätt

Avtal - företagets viktigaste verktyg

Som företagare är avtalet mycket betydelsefullt. Det är genom avtal som du minimerar risker samtidigt som du måste säkerställa att avtalet är så fördelaktigt som möjligt för dig såväl administrativt som ekonomiskt. 

Vi kan hjälpa dig med att utforma dina avtal samt ge råd som inte bara minskar dina risker, utan även förenklar administrationen och förbättrar lönsamheten. 

Om du behöver lära dig grunderna i avtalsrätt kan vi hjälpa dig med detta genom våra e-kurser.

Exempel på avtal vi kan hjälpa dig med

 • Återförsäljaravtal

 • Licensavtal

 • Agentavtal

 • Samarbetsavtal

 • Sekretessavtal

 • Personuppgiftsbiträdesavtal

 • Samäganderättsavtal

 • Kompanjonavtal

 • Aktieägaravtal

 • Överlåtelseavtal

 • Konsultavtal