Arbetsrätt

Arbetsrätt - företagarens ofta mest komplicerade område

Visste du att de flesta företag på ett eller annat sätt har arbetsrättsliga problem? Inte sällan är det komplicerat att avgöra vad som gäller och vilka åtgärder som måste vidtas för att regelverken ska följas. Detta är viktigt, eftersom brister i hanteringen kan bli mycket kostsamma för arbetsgivaren.

Det kan vara klokt att rådgöra med en jurist innan viktiga beslut fattas, såsom uppsägning, avsked och omplacering. På så sätt minskar du riskerna för att begå kostsamma misstag samtidigt som möjligheterna att nå önskat resultat ökar för dig som arbetsgivare.

Exempel på områden vi kan hjälpa dig med

 • Anställningsavtal

 • Uppsägning

 • Avsked

 • Omplacering

 • Arbetsmiljö

 • Policydokument

 • Riskbedömningar

 • Handlingsplaner

 • Dokumentation

 • Sekretessförbindelser

 • Konkurrensklausuler